Časté otázky

1. Na čo môžem využiť plechovú garáž?

Plechová garáž môže slúžiť ako samotná garáž pre auto, či iný stroj napr. traktor, vysokozdvižný vozík… ( vieme totiž urobiť výšku prejazdu až do 3,0 m), stavebná búda, dreváreň, záhradný domček…

2. Čo musím mať nachystané pred dovozom garáže:

Garáž nemá podlahu, čiže je potrebné mať nachystaný podklad.

Keďže garáže majú samonosnú konštrukciu, je možné ju postaviť na ľubovoľný podklad,  musíte  však zvážiť, na čo garáž potrebujete: -ak ju budete využívať ako stavebnú búdu a dávate ju na holý pozemok, stačí, ju postaviť buď na holú zem alebo postaviť na betónové kocky (nemusia byť vyslovene kocky), pri rozmere garáže 3×5 m sa vyžaduje aspoň 6 kociek, na tieto sa garáž postaví a dodatočne si môžete podklad dorobiť po postavení garáže – ak ju budete potrebovať ako garáž na auto, najvhodnejšie je vybetónovať betónovú platňu, ktorej reozmery musia byť cca o 30 cm širšie a dlhšie ako samotná garáž (teda ak máte garáže 3×5 m – betónová platňa by mala mať 3,3×5,3 m)

Iné veci ako prívod elektrického prúdu a pod… nemusíte mať nachystané.

Ak nemáte nachystaný podklad, môžeme jednotlivé diely len doviezť a montáž sa urobí dodatočne, keď si podklad nachystáte. ďalšou alternatívou je, že Vám garáž zmontujeme tesne vedľa miesta, kde chcete robiť podklad, a potom keď ho budete mať hotový na toto miesto garáž len presuniete (zvládnu to 4 chlapi).
4. Zabezpečujete aj kotvenie garáží do podkladu?     Kotvenie garáže zabezpečujeme, ale len do pripraveného betónového podkladu / pätiek/ s hrúbkou min. 10 cm. Garáž kotvíme pomocou kovových kotviacich skrutiek priemeru 10 mm a dĺžke 120 mm. Kvôli kotveniu nie je potrebné do betónu vkladať žiadne pomocné konštrukcie alebo skrutky. Pri kotvení sa do betónu /pätky/ vyvŕta diera, do nej sa vbíja a následne uťahuje oceľová kotva. Cena kotvenia je od 30 do 70 eur (záleží od veľkosti garáže).
5.  Ceny uvedené v cenníku alebo pri kalkulácii sú konečné, alebo sa ešte niečo pripláca?
Ceny sú konečné, dovoz a montáž je v cene v rámci celej EÚ, pripláca sa len za spomínané kotvenie. Avšak ceny sa môžu meniť, táto zmena nemusí byť v cenovej kalkulačne zaznamenaná, nakoľko všetky ceny sa nahadzujú do kalkulačky manuálne a niekedy je problém tieto ceny hneď zmeniť.
pri objednaní typových garáží je platba v hotovosti na mieste nášmu pracovníkovi, ktorý Vám vystaví doklad o zaplatení, alebo je môžný aj spôsob platby prevodom na účet, ale takáto platba sa dohaduje vopred už pri objednávke
– pri objednaní netypových garáží (garáže robené Vám na mieru) sa Vám vystaví zálohová faktúra vo výške  10% z celkovej sumy garáže, tú je potrebné uhradiť dopradu prevodom na účet, najlepšie priamo vkladom v našej banke, zvyšok sa platí v hotovosti pri dovoze garáže
Predávajúci zodpovedá za vady predmetu kúpi podľa § 619 Občianskeho zákonníka, záruka je 2 roky. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie živelnými pohromami, extrémnymi poveternostnými podmienkami, hrubým zaobchádzaním, mechanickým poškodením, použitie nesprávnych náterov, čistiacich prostriedkov, vystavovaniu agresívnym chemikáliám, žeravinám, vysokým teplotám.
Pri reklamácii je potrebné predložiť originál faktúry alebo bločku.
8. Čo ak nemám na miesto kde chcem garáž zmontovať dobrý prístup autom?
Pri objednaní garáže je potrebné uviesť aj tento fakt, garáže sa vozia na menších valníkoch, nie na veľkých nákladných autách, čiže na väčšinu miest sa toto auto dostane. Ak je prístup viac ako 10 m, je potrebné zabezpečiť si aspoň 2 chlapov, ktorý plechové dielce prenesú k miestu montáže. V prípade, že nemáte chlapov zabezpečených, možu Vám to preniesť aj naši montážnici za príplatok.
9. Prečo si pri kúpe garáže vybrať práve Vašu firmu?
 
– sme NAJLACNEJŠÍ na trhu, nie je to len reklamný ťah, ale je to FAKT. – máme NAJŠIRŠIU PONUKU produktov tohto druhu – dokážeme vyrobiť garáže na mieru – rozmey a výšky aké potebujete a ponúkame aj kotece pre psov. – sme NAJRÝCHLEJŠÍ – stáva sa, že garáž doručíme už v ten deň, keď si ju objednáte, štandardne sa na typové garáže čaká 2-3 pracovné dni a na netypové 5 pracovných dní.
– jedine u nás je aj MOŽNOSŤ VÁTENIA GARÁŽE v prípade, že ju využijete ako stavbenú búdu a po dokončení stavby ju už nebudete potebovať, podľa rozsahu opotrebovania garáže sa Vám vráti aj alikvotná čiastka z ceny garáže.
10. Čo ak chcem garáž použiť ako stavebnú búdu a po dokončení stavby ju už nebudem na tomto pozemku potrebovať?
V takomto prípade môžete garáž jednoducho demontovať a presunúť na iné miesto bez toho, aby sa garáž poškodila, alebo nám ju vrátiť a my Vám vrátime peniaze
Štandardne sa na typové garáže čaká od 2-20 pracovných dni a na netypové od 5-60 pracovných dní, stáva sa, že garáž máte doma už v ten deň ako si ju objednáte. Pri objednávke netypovej garáže je však potrebné uviesť všetky parametre a detaily garáže, ak tomu tak nie je, môže sa dodacia lehota predĺžiť. Je veľmi ťažko si garáž objednať na pesný temín, nakoľko vozíme viacej garáží naraz, ale väčšinou sa potebám zákazníka snažíme prispôsobiť, najlepšie však je, ak je to vzájomné, v prípade veľkého množstva objednávok vozíme aj cez víkendy.
Väčšinou sa Vašim potrebám dokážeme prispôsobiť, najlepšie však je, ak udáte rozmedzie minimálne 3 dní, kedy sa garáž môže doručiť.
Dĺžka a šírka garáže je väčšinou limitovaná do 10 m, avšak po dohode vieme urobiť aj väčšie garáže. Čo sa týka výšky, maximálna možná výška kvôli prevozu je 3,2 m.
3x5m : 350 – 400 kg podľa prevedenia 4x6m : 550 – 600 kg podľa prevedenia dvojgaráž 6x6m : 700 – 750 kg podľa prevedenia
Pri typových garážach tvá montáž cca 30 minút, pri netypových (so sedlovou strechou, výklopnopu bránou) cca 90 minút, pri väčších garážach aj dlhšie, nikdy nie viac ako 4 hodiny.
16. Ako si môžem garáž objednať?
garáž je možné objednať si  nasledovne:
– MAILOM na – ak sa dá vytvoriť k tejto stránke e-mail, prosim vytvorit info@plechovegaraze.net
– cez E-SHOP
Pri vyplnení objednávky je potrebné uviesť fakturačné údaje (meno, priezvisko, adesu, tel. kontakt) a dodaciu adresu ak sa líši od fakturačnej.
17. Kedy ma budete informovať o doručení garáže?
O doručení garáže Vás budeme informovať deň dopredu sms-kou, telefonicky alebo mailom. Ak potrebujete byť informovaný skôr, je potrebné to pri objednaní garáže uviesť.

18. Z čoho sú garáže vyrobené ?

Plechové garáže sú vyrobené z pozinkovaného (alebo akrylového-farebného plechu) trapézového plechu, hr. 0,55 m (na strechu sa používa typ trapézu T14 a na steny garáže T6), tento plech je nitovaný na základnú konštrukciu. Konštrukcia je vyrobená z oceľových profilov tvárnených za studena, so základným náterom, tento náter je v červenohnedej farbe, čiže aj pri farebných garážach zostáva konštrukcia v takejto farbe. Tieto hotové steny sa dokopy skrutkujú u konečného zákazníka.

19. Kde nájdem obchodné podmienky?

Obchodné podmienky nájdete tu: Obchodné podmienky podľa zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 1. Všeobecné ustanovenia 1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je LAMIS, s.r.o., Hlavná 216, Hronský Beňadik, 966 53 a kupujúcim – spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.plechovegaraze.net. Kontaktné údaje predávajúceho: mail: info@plechovegaraze.net, tel. : +421 949 779 079 Poštová adresa: LAMIS, s.r.o. Hlavná 216 Hronský Beňadik, 966 53 Číslo účtu pre bezhotovostné platby: VÚB banka: 3772102051/0200 IBAN:SK94 0200 0000 0037 7210 2051 SWIFT: SUBASKBX 1.2. Kupujúci ako spotrebiteľ, pri zadávaní objednávky uvedie svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, adresu dodania, telefónne číslo, e-mailový kontakt. 1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. 2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy 2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len “objednávka”). 2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako “potvrdenie objednávky”, ak toto do 2 pracovných dní kupujúci neobdrží, musí kontaktovať predávajúceho . V prípade telefonickej objednávky stačí ústne potvrdenie objednávky. Všetky ceny za Tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. 2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar, prípadne iné údaje. 2.4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. 2.5. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil. 3. Práva a povinnosti predávajúceho 3.1. Predávajúci je povinný: 1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, 2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR 3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (daňový doklad). 3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. 3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. 4. Práva a povinnosti kupujúceho 4.1. Kupujúci je povinný: 1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti 3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho, 4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. Príplatok za dovoz v termíne určenom zákazníkom  je 55 eur.  5. Dodacie a platobné podmienky 5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov na stránke www.plechovegaraze.net, typizované garáže plne zodpovedajú vystavenému vzoru, netypizované garáže- v CENOVEJ KALKULÁCII nie sú vernou podobou zobrazeného nákresu, nákres je len ilustračný. 5.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 60 pracovných dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje. V prípade, že kupujúci neurčí všetky parameter, alebo všetky podrobnosti, ktoré predávajúci potrebuje, alebo kupujúci nebude môcť prevziať Tovar v dohodnutom termíne, môže sa táto lehota predĺžiť do času, kým sa tieto skutočnosti nedohodnú. 5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené pri objednávke. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme v dohodnutom termíne vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. 5.4. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 3% z uvedenej hodnoty. 5.5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. 5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním poverená osoba. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za prevzatý v zmysle bodu 10.2. týchto všeobecných obchodných podmienok. 5.7. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar, bezprostredne pri jeho doručení, ešte pred samotnou montážou. V prípade, že kupujúci zistí, že je poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť montážnikovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o reklamácii resp. reklamačný protokol, reklamácia sa buď vyrieši na mieste a to opravou tovaru, poskytnutím zľavy, alebo sa tovar pride vymeniť. V prípade, že kupujúci zistí mechanické poškodenie tovaru až po jeho zmontovaní, reklamuje tovar a bude ho chcieť vymeniť je povinný znášať náklady na následnú demontáž garáže a to v plnej výške. 5.8. Reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí garáže, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí tovaru, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Je povinnosťou zákazníka dokázať, že mechanické poškodenie nebolo možné ani pri dôkladnom prezretí garáže podľa bodu objaviť. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia garáže už nie je možné uznať. 5.9 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle bodu 10.8. týchto všeobecných obchodných podmienok. 5.10 Spôsoby platieb: V hotovosti pri prevzatí tovaru, Platba na účet, 5.11. Platba vopred prevodom na účet. Ak si zvolíte platbu klasickým bankovým prevodom, po dohodnutí všetkých detailov garáže vám na e-mail pošleme pokyny zálohovú faktúru. Ostrú faktúru obdržíte pri dovoze garáže alebo poštou. 6. Kúpna cena 6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy formou hotovostnej alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v obdržanej zálohovej faktúre. 6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. 6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. 6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 6.5. Náklady spojené s montážou a dovozom tovaru sú zahrnuté v cene garáže 6.6. V prípade, objednávky netypizovanej garáže, čiže garáže zhotovenej na mieru podľa požiadaviek zákazníka je spôsob platby nasledovný. Po obdržaní objednávky a ujasnení všetkých parametrov garáže je na mailovú adresu kupujúceho zaslaná zálohová faktúra vo výške 10-30% z dohodnutej ceny garáže. Po jej uhradení sa garáž zákazníkovi doručí a zvyšok kúpnej ceny sa zaplatí pri dovoze garáže. 7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare 7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. 7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme. 8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie) 8.1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. 8.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu www.plechovegaraze.net. Kupujúci zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”). 8.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 8.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky. 8.5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. 8.6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru. 8.7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokladom o zaplatení. 8.8. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky: 1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu, 2. vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie, Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. 8.9. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby. 8.10. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. 8.11. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 8.12 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. 8.13 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 8.14. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká: 1. nepredložením dokladu o zaplatení, 2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru, 3. uplynutím záručnej doby tovaru, 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, 5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu. V pripade nepriaznivych a vyhrotených poveternostných podmienok je treba dbať na zabezpečnie/údržbu garáže tak, aby nedošlo k jej zbytočnému poškodeniu. V prípade, že garáž stojí na mieste, kde fúka silný vietor je potrebné garáž ukotviť k podkladu a to v dostatočnej miere. V prípade veĺkého množstva snehových zrážok je potrebné sneh zo strechy odstrániť, abe nedošlo k poškodeniu konštrukcie garáže. Ak toto nebude zabezpečedné, nebude možné reklamáciu akceptovať. 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, 7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, 8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, 9. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, 10. neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, 11. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby. 8.15 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. 8.16 V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to: • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy • primeraným znížením kúpnej ceny • náhradným dodaním tovaru • odstúpením od zmluvy 8.17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: 1. odovzdaním opraveného tovaru, 2. výmenou tovaru, 3. vrátením kúpnej ceny tovaru, 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia, 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru. 8.18 Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu. 8.19 Záručná doba je 24 mesiacov (a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. 8.20 Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. 8.21 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. 8.22 Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. 8.23. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné. 8.24. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom: 1. predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo 2. predávajúci chybný tovar vymení. 8.25. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti reklamáciu nasledujúcim spôsobom: 1. výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo 2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar. 8.26. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie. 8.27. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát. 8.28 Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne. 8.29. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu .viac ako 180 dní. 8.30. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa bodu 8.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane. 8.31. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu 9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 9.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodov ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať. Od zmluvy môže kupujúci odstúpiť len v prípade, že sa jedná o tova, ktorý nebol vyhotovený na mieru, resp. podľa požiadaviek kupujúceho, teda len v prípade typizovaných garáží. 9.2 Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”) a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Garáž sa považuje za prevzatú ak je kompletne zmontovaná na mieste, ktoré uviedol kupujúci pri objednávke. 9.3 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru. 9.4 Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné získať na požiadanie na mailovej adrese info @echovegaraze.net 9.5 Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie na adresu predávajúceho. 9.6 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. 9.7. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 9.8 Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 9.9 Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 9.8. týchto všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho po predložení dokladu preukazujúceho zasla toho, čo nastane skôr. 9.10 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru. 9.11 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale. 9.12 Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR. 9.13 V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 9.4. a 9.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 9.8. týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu. 9.14 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je • a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, čiže v prípade ak si dá vyrobiť netypizovanú garáž. Medzi netypizované garáže patria všetky, ktoré nie sú na stránke www.plechovegaraze.net v sekcii “TYPIZOVANÉ GARÁŽE” VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si že láte odstúpiť od zmluvy) – Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresumiesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxovéčíslo a e-mailovú adresu]: – Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstup ujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ………….. – Dátum objednania/dátum prijatia* ………….. – Meno a priezvisko spotrebite ľa/spotrebiteľov* ………….. – Adresa spotrebite ľa/spotrebiteľov* ………….. – Podpis spotrebite ľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej pod be) ………….. – Dátum ………….. * Nehodiace sa prečiarknite. Záverečné ustanovenia: 10.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Všetky zmeny obchodných podmienok dostanete na vyžiadanie na mailovej adrese info@plechovegaraze.net 10.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 10.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej, mailovej alebo telefonickej objednávky kupujúcim. 10.4 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. V Hronskom Beňadiku, 20.9.2014 .

20. Kde nájdem Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok nájdete tu: REKLAMAČNÝ PORIADOK 1.1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. 1.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu www.plechovegaraze.net. Kupujúci zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”). 1.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 1.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky. 1.5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. 1.6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru. 1.7. Kupujúci je povinný skontrolovať garáž bezprostredne pri jeho doručení teda ešte pred montážou garáže. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť montážnikovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vypísať reklamačný formulár Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. 1.8. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí garáže, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Je povinnosťou zákazníka dokázať, že mechanické poškodenie nebolo možné ani pri dôkladnom prezretí garáže bodu 1.7. objaviť. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. 1.9. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva a dokladom o zaplatení. 1.10. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky: 1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu, 2. vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. 1.11. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby. 1.12. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. 1.13. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 1.14. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. 1.15. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 1.16. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká: 1. nepredložením dokladu o zaplateníneoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru, 2. uplynutím záručnej doby tovaru, 3. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, 4. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, 5. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, 6. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, 7. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, 8. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, 9. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby. 1.17. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. 1.18. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nieje v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to: • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy • primeraným znížením kúpnej ceny • náhradným dodaním tovaru • odstúpením od zmluvy 1.19. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: 1. odovzdaním opraveného tovaru, 2. výmenou tovaru, 3. vrátením kúpnej ceny tovaru, 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia, 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru. 1.20. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu. 1.21. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. 1.22. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. 1.23. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. 1.24. Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. 1.25. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky bezplatné. 1.26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia 1. predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo 2.predávajúci chybný tovar vymení. 1.27. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciu nasledujúcim spôsobom: 1. výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo 2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar. 1.28. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie. 1.29. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát. 1.30. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne. 1.31. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní. 1.32. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane. 1.33. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu. Na vyžiadanie reklamačného protokolu napíšte na info@plechovegaraze.net

Kliknutím na tlačítko rozumiem súhlasíte so spracovaním poskytnutých osobných údajov na účely analýz návštevnosti a súborov cookie. Ok